Đăng Nhập

GAME AI LÀ TRIỆU PHÚ ONLINE

Thể lệ chơi:
Người chơi có 15 câu hỏi cần phải trả lời cho mỗi lượt chơi, có 3 mốc quan trong là: câu hỏi thứ 5, 10, 15. Người chơi có 3 quyền trợ giúp đắc lực là “50:50”, “hỏi ý kiến khán giả”, và “gọi điện thoại cho người thân”. Bắt đầu từ câu hỏi thứ 6, người chơi có thêm một quyền trợ giúp nữa là: “hỏi tổ tư vấn tại chổ”.
Người chơi có 15 giây để trả lời một câu hỏi. Riêng quyền trợ giúp “gọi điện cho người thân” được cộng thêm 30 giây để người chơi tìm kiếm thông tin và trả lời.
Nếu người chơi biết cách dừng cuộc chơi đúng lúc trong một lượt chơi, số điểm thưởng sẽ được giữ nguyên. Trả lời sai, số điểm thưởng sẽ quay về mức: 0, 5 hoặc 10 tùy vào mức độ trả lời câu hỏi của bạn.
Tổng điểm được tính bằng tất cả các điểm trong mỗi lượt chơi cộng lại.
Điểm cho mỗi câu hỏi được quy định như bảng dưới.

Câu 1: 2 điểm
Câu 2: 4 điểm
Câu 3: 6 điểm
Câu 4: 10 điểm
Câu 5: 20 điểm
Câu 6: 30 điểm
Câu 7: 60 điểm
Câu 8: 100 điểm
Câu 9: 140 điểm
Câu 10: 220 điểm
Câu 11: 300 điểm
Câu 12: 400 điểm
Câu 13: 600 điểm
Câu 14: 850 điểm
Câu 15: 1500 điểm
BẢNG XẾP HẠNG TRONG TUẦN TỪ NGÀY22/07/2024 12:00:00 SA ĐẾN NGÀY: 28/07/2024 11:59:59 CH
minhviendn@gmail.com
124042
13701